Від теорії - до практики!

 Вперше ідеї хмарних технологій висунув Джозеф Карл Робнетт Ліклайдер у 1970 році. Він  запропонував  створити  у  комп’ютерних  мережах  можливість  для користувача  отримувати  не  тільки  дані,  але  й  програми  для  їх  опрацювання. Джон Мак Карті також висунув  ідею представлення користувачеві комп’ютерної мережі  обчислювальних потужностей  сервера,  як послуги. На жаль,  з технічних причин, до 90-х років ХХ ст. хмарні технології майже не розвивалися (через невисоку швидкість передавання даних у мережах та недостатні потужності серверів).

Хмарні технології (англ. Cloud Computing) — це модель забезпечення повсюдного та зручного доступу на вимогу через мережу до спільного  обчислювальних ресурсів, що підлягають налаштуванню (наприклад, до комунікаційних мереж, серверів, засобів збереження даних, прикладних програм та сервісів), і які можуть бути оперативно надані та звільнені з мінімальними управлінськими затратами та зверненнями до провайдера .

   З поширенням мережі Інтернет, технології опрацювання даних зазнали чималих змін. Але з появою хмарних технологій багато чого змінилося.

     Останнім часом масштаби впровадження хмарних технологій стрімко зростають. У галузі освіти твориться справжня революція. Тепер для того, щоб вчитися, вчителю не обов’язково стояти біля дошки. Вчитися можна скрізь: в приміщенні та на відкритій місцевості, під деревом, на борту морського чи повітряного судна. Для цього потрібно лише під’єднатися  до мережі Інтернет. Сьогодні відбувається інтенсивне впровадження хмарних технологій і сервісів в систему середньої і вищої освіти та розбудова єдиного інформаційного простору. Використання хмарних технологій в навчанні – це наступний еволюційний крок до надання навчальному процесу властивостей адаптивності, гнучкості, відкритості та мобільності.

  На жаль, в шкільному курсі інформатики хмарні технології не вивчаються, але за бажанням, можна було б представити в темі «Комп’ютерні мережі». На даний час, діти проводять за комп’ютерами багато часу, тому дана тематика їх би зацікавила.

 Приклади використання хмарних технологій у школі.

Використання Office Web Apps-додатків.

Електронні журнали і щоденники.

Он-лайн сервіси для навчального процесу, спілкування, тестування.

Системи дистанційного навчання, бібліотека, медіатека.

Сховища файлів,спільний доступ.

Спільна робота.

Відеоконференції.

Електронна пошта .

Використання Диску Google

Використання системи дистанційного навчання (наприклад Moodle).

Зручними у використанні у процесі навчання інформатики є хмарні сервіси Google(Диск Google), та системи дистанційного навчання, такі як Moodle. Якщо брати до уваги той факт, що при  використанні хмарних технологій в школі автоматично знімаються всі проблеми, пов’язані продуктивністю комп’ютера і кількістю вільного місця на вінчестері (обчислення можна проводити навіть на смартфоні або планшеті); знімаються проблеми, пов’язані з легалізацією програмного забезпечення; від користувача (як вчителя, так і учня) не вимагається знання програмування, то це буде не тільки зручним фактором, а й економічним.

 Загалом, останнім часом масштаби впровадження хмарних технологій стрімко зростають, а більшість нинішніх учнів з задоволенням вчаться новим технологіям, розвивають інтелектуальні здібності, та намагаються підвищити свій рівень використання інформаційно-комунікаційних технологій, тому можна впевнено сказати, що учням буде цікаво й корисно дізнатися про хмарні технології, та навчитися користуватися деякими з них.

   А тому вирішила поширити вірус розуміння сучасних інформаційних технологій для використання педагогами, систематизувавши  сервіси та розроблені на них практичні власні зразки завдань, тестувань, презентацій, котрі апробувала у своїй роботі вчителя початкових класів. Я постійно поповнюю даний сайт новинками ІКТ. Творчих надбань нам, ТВОРЧИМ СУЧАСНИМ ПЕДАГОГАМ!

Comments: 0 (Discussion closed)
    There are no comments yet.